Oogdouche

Omschrijving

Wanneer er gevaarlijke stoffen in de ogen terecht komen is het van essentieel belang om gelijk te handelen. Daarom is het belangrijk om in uw bedrijfswagen oogspoeling binnen handbereik te hebben.

In artikel 34 van de Wet milieugevaarlijke stoffen is opgenomen dat er een oogdouche of oogspoelfles aanwezig moet zijn in ruimten waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Hiervoor gelden de volgende regels:

De oogdouche of oogspoelfles…

  • moet snel bereikbaar zijn.
  • moet eenvoudig bedienbaar zijn.
  • moet voldoende capaciteit hebben om de ogen gedurende de benodigde tijd te kunnen spoelen.
  • mag de ogen niet beschadigen.
Categorie: